• +48 887 444 486
  • +48 887 444 436
  • +48 601 443 365
  • +48 518 688 556
Capitol FP

Zabezpieczamy interesy zakładów pogrzebowych...

Profil Firmy

FIRMA TRANSPORTOWO HANDLOWO USUGOWA CAPITOL ROBERT CZYŻAK powstała w lutym 2012r.

W związku ze zmianami rynkowymi nastąpiło zmniejszenie wypłaty wysokości zasiłku pogrzebowego o 30% tj. do kwoty 4000 zł. Wobec powyższego faktu sfinansowanie pochówku stało się dużym obciążeniem dla rodzin zmarłych.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom głównym zadaniem Firmy FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK jest zabezpieczenie interesów Zakładów Pogrzebowych jak i obywateli przed skutkami tych zmian.

Zastosowanie instrumentu finansowego podobnego ideą do typowego faktoringu, pozwala Przedsiębiorcy Pogrzebowemu uzyskać pełną wysokość zasiłku pogrzebowego w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Zasiłek Pogrzebowy w 3 dni.


Oferta

Finansowanie bieżącej działalności Zakładów Pogrzebowych.

Przedmiotem Finansowanej Transakcji jest Wypłata Zasiłku Pogrzebowego (podstawa prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. 2009r Nr 153, poz. 1227 ze zm.) na rachunek Przedsiębiorcy Branży Pogrzebowej ( Zakładu Pogrzebowego) wykonującego usługę pogrzebową do której wykonania jest zobowiązany zleceniem klienta i posiada Pełnomocnictwo do wskazania rachunku bankowego oraz odbioru przedmiotu świadczenia w ramach rozliczenia bezgotówkowego z Klientem zamawiającym usługę.

Zakład pogrzebowy na podstawie pisemnej umowy z FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK otrzyma możliwość wcześniejszego uzyskania środków stanowiących równowartość Zasiłku Pogrzebowego wypłacanego na podstawie złożonych i potwierdzonych dokumentów przez Terenową jednostkę organizacyjną ZUS.


Procedura

Krok 1

Zakład Pogrzebowy przesyła drogą elektroniczną do FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK skany wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego i dokumentów potwierdzonych przez ZUS wraz ze wskazanym numerem rachunku FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK oraz pełnomocnictwem klienta do złożenia wniosku i odbioru przedmiotu świadczenia

Krok 2

FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK weryfikuje otrzymane dokumenty pod kontem kompletności, poprawności formalnej.

Krok 3

Po zaakceptowaniu przesłanych dokumentów FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK przelewa na rachunek przedsiębiorcy branży pogrzebowej w ciągu 3 dni roboczych kwotę zasiłku pogrzebowego pomniejszoną o stałą opłatę (prowizję – wystawiamy Fakturę VAT)

Krok 4

Po upływie 40 dni ( rezerwa czasowa na ewentualne spóźnienia ze strony ZUS) środki są przelewane na rachunek FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK ( wskazany na upoważnieniu o wypłatę zasiłku pogrzebowego) w pełnej wysokości zasiłku pogrzebowego.


Przedsiębiorstwo korzystające z usługi FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK uzyskuje szybkie i elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu obrotów. Dzięki temu może lepiej planować swoimi finansami, regulować swoje zobowiązania i likwidować zatory płatnicze, co ogranicza znacząco ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie usługa FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK pozwala obracać swoimi środkami z zyskiem – nawet kila razy – zanim nadejdzie termin, w którym środki wpłynęłyby bez zastosowania naszego rozwiązania.

Korzyści ze współpracy

Stosowanie usługi oferowanej przez FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK oznacza dwie podstawowe korzyści:

Finansowe

Polegające na uwolnieniu zamrożonych środków finansowych i poprawie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Handlowe

Polegające na większej elastyczności w kontaktach handlowych i zwiększeniu sprzedaży.

Korzystając z naszego systemu pozyskanie nowych klientów może być łatwiejsze dzięki zaproponowaniu korzystnej formy i terminów płatności. Z kolei płacąc szybciej dostawcom, przedsiębiorca może często liczyć na atrakcyjne rabaty. W ten sposób słaba strona firmy może łatwo zmienić się w przewagę rynkową.

Zaletą naszej usługi jest możliwość znacznego zwiększenia obrotów przedsiębiorstwa. Uruchomienie współpracy powoduje wpływ gotówki natychmiast po dokonaniu sprzedaży i możliwość jej zaangażowania do wykreowania nowej sprzedaży bez okresu oczekiwania na zapłatę przez ZUS od kilkunastu a czasami nawet kilkudziesięciu dni. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji zysku.

Ponadto nasza usługa w przeciwieństwie do kredytu obrotowego nie zwiększa zadłużenia firmy, ale poprawia zdolność kredytową, którą można wykorzystać na finansowanie inwestycji.